Enkele projecten

 • i-Sana

  i-Sana

  i-Sana: een digitaal gezondheidsmagazine. Read More
 • IPACSO

  IPACSO

  Innovation Framework for Privacy and Cyber Security Market Opportunities Read More
 • 1
 • 2

Privacy policy

Analys4IT - Mijnkmosite (a Drenco company) heeft met deze website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Analys4IT - Mijnkmosite worden geleverd.


De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Analys4IT - Mijnkmosite en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Artikel 1: Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Analys4IT - Mijnkmosite enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Hierop geldt copyright en deze mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Analys4IT - Mijnkmosite behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Analys4IT - Mijnkmosite en dat door de loutere mededeling van informatie aan Analys4IT - Mijnkmosite, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Analys4IT - Mijnkmosite.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Analys4IT - Mijnkmosite middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Analys4IT - Mijnkmosite worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. Ongeoorloofde pogingen om toegang te krijgen tot de back-end van de website kunnen leiden tot wettelijke vervolging zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 2: Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie


Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Analys4IT - Mijnkmosite onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Analys4IT - Mijnkmosite ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Analys4IT - Mijnkmosite inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Analys4IT - Mijnkmosite treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.


Artikel 3: Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Analys4IT - Mijnkmosite voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.
De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Analys4IT - Mijnkmosite nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Analys4IT - Mijnkmosite.

Analys4IT - Mijnkmosite behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Artikel 4: Bescherming van de intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Analys4IT - Mijnkmosite behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Analys4IT - Mijnkmosite.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Analys4IT - Mijnkmosite, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Analys4IT - Mijnkmosite draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Analys4IT - Mijnkmosite, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Analys4IT - Mijnkmosite in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Artikel 5: Privacy policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Analys4IT - Mijnkmosite aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Analys4IT - Mijnkmosite heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

Analys4IT - Mijnkmosite eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Onder geen enkele voorwaarden zullen deze gegevens worden doorgegeven worden aan andere partijen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 6: Cookie policy

Analys4IT - Mijnkmosite maakt gebruik van cookies om een optimale werking van deze website te garanderen. De bezoeker is vrij om deze cookies te blokkeren. Analys4IT - Mijnkmosite is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dit heeft op de gebruikerservaring van de website.

Deze cookies worden gebruikt om aanmeldingen van gebruikers te onthouden, en om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over hoe gebruikers omgaan met onze website, via Google Adsense.

 

Design

icon-mijnkmosite-design

U wilt graag een eigen website? Dan hebt u in de eerste plaats een ontwerp nodig.

Lees meer

Responsive

icon-responsive

Het bouwen van websites die zich aanpassen aan verschillende schermresoluties.

Lees meer

Content

icon-mijnkmosite-content

Daar draait het uiteindelijk allemaal om: inhoud. Mensen zijn op zoek naar informatie.

Lees meer

SEO

icon-mijnkmosite-seo

de essentie van SEO, het proces van goed gevonden worden in zoekmachines.

Lees Meer